Βρέθηκαν 399 ενότητες

Όροι πρότασης
ΣΤ Δημοτικού

Όροι πρότασης

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τους βασικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν μια πρόταση. Ειδικότερα, θα μάθουμε τις βασικές μορφές που αποτελούν μια απλή πρόταση.

Είδη πρότασης (ως προς τους βασικούς όρους)
ΣΤ Δημοτικού

Είδη πρότασης (ως προς τους βασικούς όρους)

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τα είδη της πρότασης.

Χρόνος
ΣΤ Δημοτικού

Χρόνος

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται ο χρόνος στην ελληνική γλώσσα.

Ονοματικές - Ρηματικές Φράσεις
ΣΤ Δημοτικού

Ονοματικές - Ρηματικές Φράσεις

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την Ονοματική και τη Ρηματική Φράση. Επίσης, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε την Ονοματική Φράση σε Ρηματική, όπως και τη Ρηματική Φράση σε Ονοματική.

Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη
ΣΤ Δημοτικού

Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την ενεργητική και την παθητική σύνταξη.

Ευθύς-πλάγιος λόγος
ΣΤ Δημοτικού

Ευθύς-πλάγιος λόγος

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Επιπλέον, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Σελίδα 66 από 67