Όροι πρότασης

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Νοέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τους βασικούς όρους, οι οποίοι αποτελούν μια πρόταση. Ειδικότερα, θα μάθουμε τις βασικές μορφές που αποτελούν μια απλή πρόταση.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία αναφορικά με τις βασικές μορφές οι οποίες αποτελούν μια απλή πρόταση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει εκτενή κι αναλυτική θεωρία σχετικά με τις μορφές του ρήματος (αμετάβατο, μεταβατικό και συνδετικό ρήμα), τη μορφή του Υποκειμένου, του Αντικειμένου και του Κατηγορούμενου. Επιπροσθέτως, στο παρόν φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται ασκήσεις, μέσω των οποίων οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τους βασικούς όρους μιας απλής πρότασης, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις σχετικά με τις διάφορες μορφές, τις οποίες μπορεί να έχει μια απλή πρόταση. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τους βασικούς όρους μιας απλής πρότασης. Στην παρουσίαση παρουσιάζονται αναλυτικά και βήμα- βήμα οι διάφορες μορφές μιας βασικής πρότασης. Μέσω της παρουσίασης, οι μαθητές εντέλει καταφέρνουν να κατανοήσουν τη μορφή της απλής πρότασης.