Ονοματικές - Ρηματικές Φράσεις

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την Ονοματική και τη Ρηματική Φράση. Επίσης, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε την Ονοματική Φράση σε Ρηματική, όπως και τη Ρηματική Φράση σε Ονοματική.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με την ονοματική φράση και τη ρηματική φράση. Παράλληλα, το παρόν φύλλο εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικά και βήμα- βήμα τη διαδικασία της μετατροπής της Ονοματικής Φράσης σε Ρηματική, αλλά και της Ρηματικής Φράσης σε Ονοματική. Επίσης, το παρόν φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις εμπέδωσης, με τις οποίες οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη διδαχθείσα θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με την Ονοματική και τη Ρηματική Φράση, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για αυτές τις δυο φράσεις. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις. Στην παρουσίαση περιέχονται όλες οι περιπτώσεις ονοματικών και ρηματικών φράσεων. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται αναλυτικά η διαδικασία μετατροπής της ονοματικής φράσης σε ρηματική, αλλά και της ρηματικής σε ονοματική. Μέσω της παρουσίασης, οι μαθητές αποκτούν μια συνολική εικόνα των ονοματικών και των ρηματικών φράσεων, ενώ ταυτόχρονα κατανοούν κι εμπεδώνουν τη διαδικασία της μετατροπής της μιας φράσης σε άλλη.