Χρόνος

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται ο χρόνος στην ελληνική γλώσσα.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με τους λεκτικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζεται ο χρόνος στη νέα ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικά τις λέξεις, τις φράσεις και τις προτάσεις οι οποίες φανερώνουν χρόνο στην ελληνική γλώσσα. Ταυτόχρονα, στο φύλλο εργασίας εμπεριέχονται κι ασκήσεις, μέσω των οποίων οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη διδαχθείσα θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τον χρόνο, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις σχετικά με τον χρόνο. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τον χρόνο. Στην παρουσίαση αναλύονται εκτενώς όλοι οι λεκτικοί τρόποι οι οποίοι φανερώνουν χρόνο (χρονικά επιρρήματα, ρήμα, φράσεις με προθέσεις, ουσιαστικά, χρονικές προτάσεις). Μέσω της εκτενούς αναφοράς του χρόνου, οι μαθητές εμπεδώνουν κι εξοικειώνονται με αυτό το γραμματικό φαινόμενο.