Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την ενεργητική και την παθητική σύνταξη.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με την ενεργητική και την παθητική σύνταξη. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις εμπέδωσης αναφορικά με την μορφή της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης κι ειδικότερα σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιούμε καθεμιά σύνταξη. Ακόμη, σ’ αυτό το φύλλο εργασίας οι μαθητές εξασκούνται στη μετατροπή της μιας σύνταξης στην άλλη. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με την ενεργητική και τη παθητική σύνταξη, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις γι’ αυτούς τους δυο (2) τρόπους σύνταξης μιας πρότασης. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με την ενεργητική και την παθητική σύνταξη. Στην παρουσίαση διασαφηνίζονται τόσο η μορφολογία των δυο επιμέρους συντάξεων όσο κι οι επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται οι δυο συντάξεις. Ακόμη, επεξηγείται με σαφήνεια η μετατροπή της μιας σύνταξης στην άλλη.