Είδη πρότασης (ως προς τους βασικούς όρους)

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τα είδη της πρότασης.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει αναλυτική θεωρία σχετικά με τα είδη της πρότασης. Επιπροσθέτως, επεξηγείται αναλυτικά πότε μια πρόταση θεωρείται απλή, πότε θεωρείται επαυξημένη, πότε σύνθετη και πότε ελλειπτική. Συγχρόνως, το φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις εφαρμογής της διδαχθείσας θεωρίας, προκειμένου να εξασκηθούν οι μαθητές και να εμπεδώσουν τη θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τα είδη της πρότασης, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις οι οποίες αφορούν στα διάφορα είδη πρότασης που συναντάμε στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά τα είδη της πρότασης. Στην παρουσίαση αναλύονται και περιγράφονται εκτενώς τα διάφορα είδη πρότασης, τα οποία συναντάμε στην ελληνική γλώσσα. Μέσω της παρουσίασης, οι μαθητές εμπεδώνουν τα διάφορα είδη των προτάσεων, που συναντάμε στα κείμενα της ελληνικής γλώσσας (περιγραφή, αφήγηση κλπ).