Ευθύς-πλάγιος λόγος

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Επιπλέον, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Συγκεκριμένα, το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά με τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Ειδικότερα, αναλύονται εκτενώς όλες οι περιπτώσεις ευθέος και πλαγίου λόγου τις οποίες συναντάμε στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία μετατροπής του ευθέος σε πλάγιο λόγο. Ταυτόχρονα, το φύλλο εργασίας διαθέτει ασκήσεις, μέσω των οποίων οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη διδαχθείσα θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τον ευθύ και τον πλάγιο λόγιο, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις γι’ αυτά τα δυο (2) είδη λόγου τα οποία συναντάμε στα κείμενα ελληνικού λόγου (δημοσιογραφικά, λογοτεχνικά κλπ). Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Στην παρουσίαση παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις του ευθέος και του πλαγίου λόγου στην ελληνική γλώσσα, ενώ περιγράφεται λεπτομερώς και βήμα- βήμα η διαδικασία μετατροπής του ευθέος σε πλαγίου λόγου. Μέσω της λεπτομερούς περιγραφής οι μαθητές εξοικειώνονται και με τα δυο (2) είδη λόγου.