Βρέθηκαν 17 ενότητες

Εγκλίσεις Ρήματος (Οριστική, Υποτακτική και Προστακτική)
ΣΤ Δημοτικού

Εγκλίσεις Ρήματος (Οριστική, Υποτακτική και Προστακτική)

Γραμματική
|
Σεπτέμβριος
|
8 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις εγκλίσεις του ρήματος, δηλαδή για την Οριστική, την Υποτακτική και την Προστακτική. Ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο κλίνεται ένα ρήμα σ’ όλες τις εγκλίσεις ανάλογα με την κατάληξη του, καθώς και σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιούμε την κάθε έγκλιση.

Σύνδεση προτάσεων (ασύνδετο σχήμα, παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση)
ΣΤ Δημοτικού

Σύνδεση προτάσεων (ασύνδετο σχήμα, παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση)

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τους τρεις (3) τρόπους με τους οποίους συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους.

Κύριες και Δευτερεύουσες προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Κύριες και Δευτερεύουσες προτάσεις

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
5 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις κύριες και για τις δευτερεύουσες προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε για τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων.

Τελικές- Βουλητικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Τελικές- Βουλητικές προτάσεις

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
5 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες τελικές και για τις δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποιες δευτερεύουσες προτάσεις είναι τελικές και ποιες βουλητικές.

Αποτελεσματικές (Συμπερασματικές) προτάσεις-αιτιολογικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Αποτελεσματικές (Συμπερασματικές) προτάσεις-αιτιολογικές προτάσεις

Γραμματική
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές προτάσεις) και για τις αιτιολογικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε να τις διακρίνουμε.

Υποθετικές προτάσεις
ΣΤ Δημοτικού

Υποθετικές προτάσεις

Γραμματική
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτές και στις κύριες προτάσεις.

Σελίδα 1 από 3