Κύριες και Δευτερεύουσες προτάσεις

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
5 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις κύριες και για τις δευτερεύουσες προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε για τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με τις κύριες και τις δευτερεύουσες προτάσεις. Συγκεκριμένα, περιέχει αναλυτικά τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων (επιρρηματικές κι ονοματικές). Ταυτόχρονα, περιέχει ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά με τις κύριες προτάσεις, αλλά και με τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τις κύριες και τις δευτερεύουσες προτάσεις, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις κύριες και τις δευτερεύουσες προτάσεις. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint 1
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 1

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται τρεις (3) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων. Με λίγα λόγια, διατίθενται τρεις (3) παρουσιάσεις, μία για τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις, μία για τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις και μία για τις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις. Μέσω αυτής της ολιστικής προσέγγισης των δευτερευουσών προτάσεων, οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων.