Υποθετικές προτάσεις

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτές και στις κύριες προτάσεις.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με τις υποθετικές προτάσεις. Συγκεκριμένα, το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά μ’ αυτό το είδος των δευτερευουσών επιρρηματικών προτάσεων. Με το παρόν φύλλο εργασίας, αυτό που επιδιώκεται είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις εξής έννοιες: υποθετικός λόγος, υπόθεση κι απόδοση. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τις υποθετικές προτάσεις, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τις δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint 1
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 1

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται δυο (2) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τις υποθετικές προτάσεις. Η πρώτη παρουσίαση είναι πιο γενική κι αφορά στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις-στις οποίες εντάσσονται οι υποθετικές προτάσεις. Η δεύτερη παρουσίαση εξειδικεύεται στην ανάλυση των υποθετικών προτάσεων κι εστιάζει στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ’ εκείνες και τις κύριες προτάσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν έναν υποθετικό λόγο. Με αυτήν την ολιστική προσέγγιση του γραμματικού φαινομένου, οι μαθητές εμπεδώνουν καλύτερα και λεπτομερώς τη θεωρία των υποθετικών προτάσεων.

Παρουσίαση Powerpoint 2
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 2

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται δυο (2) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τις υποθετικές προτάσεις. Η πρώτη παρουσίαση είναι πιο γενική κι αφορά στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις-στις οποίες εντάσσονται οι υποθετικές προτάσεις. Η δεύτερη παρουσίαση εξειδικεύεται στην ανάλυση των υποθετικών προτάσεων κι εστιάζει στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ’ εκείνες και τις κύριες προτάσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν έναν υποθετικό λόγο. Με αυτήν την ολιστική προσέγγιση του γραμματικού φαινομένου, οι μαθητές εμπεδώνουν καλύτερα και λεπτομερώς τη θεωρία των υποθετικών προτάσεων.