Τελικές- Βουλητικές προτάσεις

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
5 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις δευτερεύουσες τελικές και για τις δευτερεύουσες βουλητικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποιες δευτερεύουσες προτάσεις είναι τελικές και ποιες βουλητικές.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με τις τελικές και τις βουλητικές προτάσεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει θεωρία σχετικά με αυτές τις δυο προτάσεις. Με το παρόν φύλλο εργασίας, οι μαθητές συνειδητοποιούν την ομοιότητα που έχουν οι δυο προτάσεις ως προς την εισαγωγή τους (ως προς τον τρόπο που ξεκινούν), ταυτόχρονα όμως εντοπίζουν τις επιμέρους διαφορές τους. Μέσω των ασκήσεων, οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη διδαχθείσα θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Παρουσίαση Powerpoint 1
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 1

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με τις τελικές και τις βουλητικές προτάσεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει θεωρία σχετικά με αυτές τις δυο προτάσεις. Με το παρόν φύλλο εργασίας, οι μαθητές συνειδητοποιούν την ομοιότητα που έχουν οι δυο προτάσεις ως προς την εισαγωγή τους (ως προς τον τρόπο που ξεκινούν), ταυτόχρονα όμως εντοπίζουν τις επιμέρους διαφορές τους. Μέσω των ασκήσεων, οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη διδαχθείσα θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τις βουλητικές και τις τελικές προτάσεις, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή τον γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις γι’ αυτά τα δύο (2) είδη δευτερευουσών προτάσεων. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint 2
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 2

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται (3) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με αυτές τις δυο (2) προτάσεις. Οι δυο παρουσιάσεις είναι πιο γενικές κι αφορούν στις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις-στις οποίες περιλαμβάνονται οι βουλητικές- και στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις-στις οποίες περιλαμβάνονται οι τελικές. Η τρίτη παρουσίαση είναι πιο εξειδικευμένη και εστιάζει στη σύγκριση ανάμεσα στις τελικές και τις βουλητικές προτάσεις. Με αυτήν την ολιστική προσέγγιση του φαινομένου, οι μαθητές καταφέρνουν να διακρίνουν αυτές τις δυο προτάσεις μεταξύ τους.

Παρουσίαση Powerpoint 3
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 3

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται (3) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με αυτές τις δυο (2) προτάσεις. Οι δυο παρουσιάσεις είναι πιο γενικές κι αφορούν στις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις-στις οποίες περιλαμβάνονται οι βουλητικές- και στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις-στις οποίες περιλαμβάνονται οι τελικές. Η τρίτη παρουσίαση είναι πιο εξειδικευμένη και εστιάζει στη σύγκριση ανάμεσα στις τελικές και τις βουλητικές προτάσεις. Με αυτήν την ολιστική προσέγγιση του φαινομένου, οι μαθητές καταφέρνουν να διακρίνουν αυτές τις δυο προτάσεις μεταξύ τους.