Εγκλίσεις Ρήματος (Οριστική, Υποτακτική και Προστακτική)

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Σεπτέμβριος
8 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις εγκλίσεις του ρήματος, δηλαδή για την Οριστική, την Υποτακτική και την Προστακτική. Ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο κλίνεται ένα ρήμα σ’ όλες τις εγκλίσεις ανάλογα με την κατάληξη του, καθώς και σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιούμε την κάθε έγκλιση.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 1

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται πέντε (5) φύλλα εργασίας, τα οποία περιέχουν θεωρία σχετικά με την κλίση των Ρημάτων της Α’ και Β’ Συζυγίας στην Ενεργητική και στην Παθητική Φωνή και σχετικά με το τι δηλώνει η καθεμιά έγκλιση. Ταυτόχρονα, τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν διάφορες ασκήσεις εμπέδωσης και κατανόησης της θεωρίας. Στα φύλλα εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Φύλλο εργασίας Παθητική Φωνή (α’ συζυγία)
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας Παθητική Φωνή (α’ συζυγία)

Φύλλο εργασίας- Ρήμα (Ενεργητική Φωνή)
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας- Ρήμα (Ενεργητική Φωνή)

Φύλλο εργασίας- Ρήμα (Ενεργητική Φωνή)
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας- Ρήμα (Ενεργητική Φωνή)

Φύλλο εργασίας Παθητική φωνή Β’ Συζυγία (ιέμαι)
1,60 €
0,80 €

Φύλλο εργασίας Παθητική φωνή Β’ Συζυγία (ιέμαι)

Παρουσίαση Powerpoint 1

Παρουσίαση Powerpoint 1

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται δυο (2) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με την κλίση των ρημάτων της Α’ και Β’ συζυγίας στην Ενεργητική και στην Παθητική Φωνή σε όλες τις εγκλίσεις. Επιπλέον, στις παρουσιάσεις επισημαίνονται οι περιστάσεις επικοινωνίας, στις οποίες χρησιμοποιούμε τις εγκλίσεις (δηλαδή πότε χρησιμοποιούμε Οριστική, πότε Υποτακτική, πότε Προστακτική).

Παρουσίαση Powerpoint 2

Παρουσίαση Powerpoint 2

Σχέδιο Μαθήματος

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τη γραμματική θεωρία για τις εγκλίσεις, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για την κλίση των ρημάτων (Α και Β συζυγία) σε όλες τις εγκλίσεις, αλλά και για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι εγκλίσεις. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).