Αποτελεσματικές (Συμπερασματικές) προτάσεις-αιτιολογικές προτάσεις

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές προτάσεις) και για τις αιτιολογικές προτάσεις. Ειδικότερα, θα μάθουμε να τις διακρίνουμε.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία κι ασκήσεις εμπέδωσης σχετικά με τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές) και τις αιτιολογικές προτάσεις. Ακόμη, με το παρόν φύλλο εργασίας οι μαθητές μαθαίνουν να ξεχωρίζουν ποια δευτερεύουσα πρόταση είναι συμπερασματική και ποια είναι αιτιολογική. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές) προτάσεις και τις αιτιολογικές προτάσεις, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις γι’ αυτά τα δυο (2) ξεχωριστά είδη δευτερευουσών επιρρηματικών προτάσεων. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint 1
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 1

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται δυο (2) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές) και τις αιτιολογικές προτάσεις. Η μία παρουσίαση αναφέρεται γενικά στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, ενώ η δεύτερη παρουσίαση εξειδικευμένα αναφέρεται σ’ αυτές τις δυο δευτερεύουσες προτάσεις και τις διαφορές τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές καταφέρνουν να σχηματοποιήσουν τη μορφή και των δυο προτάσεων και τελικά να τις διακρίνουν.

Παρουσίαση Powerpoint 2
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint 2

Για την παρούσα ενότητα διατίθενται δυο (2) παρουσιάσεις power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τις αποτελεσματικές (συμπερασματικές) και τις αιτιολογικές προτάσεις. Η μία παρουσίαση αναφέρεται γενικά στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, ενώ η δεύτερη παρουσίαση εξειδικευμένα αναφέρεται σ’ αυτές τις δυο δευτερεύουσες προτάσεις και τις διαφορές τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές καταφέρνουν να σχηματοποιήσουν τη μορφή και των δυο προτάσεων και τελικά να τις διακρίνουν.