Βρέθηκαν 73 ενότητες

Κριτήρια διαιρετότητας.
ΣΤ Δημοτικού

Κριτήρια διαιρετότητας.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των κριτηρίων διαιρετότητας.

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.
ΣΤ Δημοτικού

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
6 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των πρώτων και σύνθετων αριθμών.

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.
ΣΤ Δημοτικού

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της παραγοντοποίησης φυσικών αριθμών.

Δυνάμεις.
ΣΤ Δημοτικού

Δυνάμεις.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των δυνάμεων.

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
ΣΤ Δημοτικού

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της έννοιας των πολλαπλασίων ενός αριθμού και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δυο ή περισσοτέρων αριθμών.

Δυνάμεις του 10.
ΣΤ Δημοτικού

Δυνάμεις του 10.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των δυνάμεων του 10.

Σελίδα 3 από 13