Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της παραγοντοποίησης φυσικών αριθμών.

Αρχεία

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της παραγοντοποίησης φυσικών αριθμών.

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.

Λίστα πρώτων αριθμών για τον στολισμό της τάξης.

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών.

Παρουσίαση της παραγοντοποίησης φυσικών αριθμών.