Κριτήρια διαιρετότητας.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των κριτηρίων διαιρετότητας.

Αρχεία

Κριτήρια διαιρετότητας.
1,60 €
0,80 €

Κριτήρια διαιρετότητας.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των κριτηρίων διαιρετότητας.

Κριτήρια διαιρετότητας.
1,60 €
0,80 €

Κριτήρια διαιρετότητας.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Κριτήρια διαιρετότητας.
1,60 €
0,80 €

Κριτήρια διαιρετότητας.

Παρουσίαση των κριτηρίων διαιρετότητας.