Δυνάμεις.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των δυνάμεων.

Αρχεία

Δυνάμεις.
1,60 €
0,80 €

Δυνάμεις.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των δυνάμεων.

Δυνάμεις.
1,60 €
0,80 €

Δυνάμεις.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Δυνάμεις.
1,60 €
0,80 €

Δυνάμεις.

Παρουσίαση των δυνάμεων.