Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της έννοιας των πολλαπλασίων ενός αριθμού και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δυο ή περισσοτέρων αριθμών.

Αρχεία

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας των πολλαπλασίων ενός αριθμού και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δυο ή περισσοτέρων αριθμών.

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.

Παρουσίαση της έννοιας των πολλαπλασίων ενός αριθμού και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δυο ή περισσοτέρων αριθμών.