Δυνάμεις του 10.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των δυνάμεων του 10.

Αρχεία

Δυνάμεις του 10.
1,60 €
0,80 €

Δυνάμεις του 10.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των δυνάμεων του 10.

Δυνάμεις του 10.
1,60 €
0,80 €

Δυνάμεις του 10.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Δυνάμεις του 10.
1,60 €
0,80 €

Δυνάμεις του 10.

Παρουσίαση των δυνάμεων του 10.