Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
6 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία των πρώτων και σύνθετων αριθμών.

Αρχεία

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των πρώτων και σύνθετων αριθμών.

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Λίστα πρώτων αριθμών για τον στολισμό της τάξης.

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Παρουσίαση των πρώτων και σύνθετων αριθμών.

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.
1,60 €
0,80 €

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των πρώτων και σύνθετων αριθμών.