Βρέθηκαν 238 ενότητες

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Η ηγεμονία της Θήβας μαθαίνουμε για την προσπάθεια της Σπάρτης να επιβάλλει τους όρους της Ανταλκίδειας ειρήνης στη Βοιωτική συμμαχία.

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη της ιστορίας της Δ δημοτικού ταξιδεύουμε στη χώρα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου και μαθαίνουμε για τις φιλοδοξίες που είχαν για το κράτος τους και τις πρώτες επεκτάσεις του.

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο

Ιστορία
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για τις πρώτες νίκες των Μακεδόνων και την προέλασή τους στην Ασία.

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο της ιστορίας της Δ δημοτικού Η πορεία προς την Ινδία - Το τέλος της εκστρατείας ταξιδεύουμε στα βάθη της Ασίας και μαθαίνουμε για την ολοκλήρωση της εκστρατείας του Αλεξάνδρου.

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Δ Δημοτικού

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για το τέλος του κατακτητή της Ασίας και τα επιτεύγματά του.

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Δ Δημοτικού

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ιστορία
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για τα κράτη που δημιουργήθηκαν μετά τον μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη, τους ηγεμόνες τους και τα χαρακτηριστικά τους.

Σελίδα 37 από 40