3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για το τέλος του κατακτητή της Ασίας και τα επιτεύγματά του.

Αρχεία

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το φύλλο εργασίας με τις πολύ ενδιαφέρουσες πηγές, τα ερωτήματα κριτικής σκέψης και την ευσύνοπτη απόδοση.

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η πολύ ενδιαφέρουσα προβολή του 33ου κεφαλαίου περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τα κυριότερα σημεία και τις ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.