3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Μάρτιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Η ηγεμονία της Θήβας μαθαίνουμε για την προσπάθεια της Σπάρτης να επιβάλλει τους όρους της Ανταλκίδειας ειρήνης στη Βοιωτική συμμαχία.

Αρχεία

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας

Το φύλλο εργασίας με τις πηγές και την ευσύνοπτη απόδοση του μαθήματος.

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας

Η προβολή Powerpoint με τα κυριότερα σημεία του μαθήματος, πλούσιο εικαστικό υλικό και τις ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.