3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Μάρτιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για τις πρώτες νίκες των Μακεδόνων και την προέλασή τους στην Ασία.

Αρχεία

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο

Το φύλλο εργασίας με τις πηγές και την ευσύνοπτη απόδοση.

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο

Η προβολή που συνοδεύει το 31ο κεφάλαιο περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τα κυριότερα σημεία του μαθήματος και ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.