3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο της ιστορίας της Δ δημοτικού Η πορεία προς την Ινδία - Το τέλος της εκστρατείας ταξιδεύουμε στα βάθη της Ασίας και μαθαίνουμε για την ολοκλήρωση της εκστρατείας του Αλεξάνδρου.

Αρχεία

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Το φύλλο εργασίας με τις ενδιαφέρουσες ιστορικές πηγές και την ευσύνοπτη απόδοση.

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Η προβολή που συνοδεύει το 32ο κεφάλαιο.