3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Μάρτιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη της ιστορίας της Δ δημοτικού ταξιδεύουμε στη χώρα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου και μαθαίνουμε για τις φιλοδοξίες που είχαν για το κράτος τους και τις πρώτες επεκτάσεις του.

Αρχεία

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Το φύλλο εργασίας με τις πηγές και τις ερωτήσεις κριτικής σκέψης.

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη

Μια ακόμη πολύ πλούσια προβολή Powerpoint με την οποία όλοι μας θα αγαπήσουμε την ιστορία και θα εξοικειωθούμε με το περιεχόμενο του μαθήματος. Πλούσιο εικαστικό υλικό, τα κυριότερα σημεία του μαθήματος, σχεδιαγραμματική απόδοσή του και ερωτήσεις συγκεφαλαίωσης της ύλης περιέχονται σε αυτή την προβολή.