4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Ιστορία
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο με τον τίτλο Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου της ιστορίας της Δ δημοτικού μαθαίνουμε για τα κράτη που δημιουργήθηκαν μετά τον μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη, τους ηγεμόνες τους και τα χαρακτηριστικά τους.

Αρχεία

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
1,60 €
0,80 €

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το φύλλο εργασίας με τις ιστορικές πηγές και την ευσύνοπτη απόδοση ου μαθήματος.

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
1,60 €
0,80 €

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις του φύλλου εργασίας και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
1,60 €
0,80 €

4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η προβολή Powerpoint η οποία συνοδεύει το κεφάλαιο περιέχει πλούσιο εικαστικό υλικό, τα κυριότερα σημεία του μαθήματος και ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης.