Βρέθηκαν 63 ενότητες

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.
Δ Δημοτικού

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών.

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.
Δ Δημοτικού

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της σχεδίασης παραλλήλων ευθειών και της απόστασης τους.

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.
Δ Δημοτικού

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.
Δ Δημοτικού

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της επιφάνειας και των μονάδων μέτρησης επιφάνειας.

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.
Δ Δημοτικού

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των παραλληλογράμμων και των χαρακτηριστικών τους.

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.
Δ Δημοτικού

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της εύρεσης περιμέτρου και εμβαδού.

Σελίδα 9 από 11