Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της εύρεσης περιμέτρου και εμβαδού.

Αρχεία

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της εύρεσης περιμέτρου και εμβαδού.

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά.

Παρουσίαση για την διδασκαλία της εύρεσης περιμέτρου και εμβαδού.