Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των παραλληλογράμμων και των χαρακτηριστικών τους.

Αρχεία

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των παραλληλογράμμων και των χαρακτηριστικών τους.

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των παραλληλογράμμων και των χαρακτηριστικών τους.