Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.

Αρχεία

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.
1,60 €
0,80 €

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.
1,60 €
0,80 €

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.
1,60 €
0,80 €

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.
1,60 €
0,80 €

Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση του περιγράμματος και της επιφάνειας και τον υπολογισμό της περιμέτρου.