Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών.

Αρχεία

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των καθέτων ευθειών.

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή, πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των καθέτων ευθειών.