Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της επιφάνειας και των μονάδων μέτρησης επιφάνειας.

Αρχεία

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της επιφάνειας και των μονάδων μέτρησης επιφάνειας.

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της επιφάνειας και των μονάδων μέτρησης επιφάνειας.