Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της σχεδίασης παραλλήλων ευθειών και της απόστασης τους.

Αρχεία

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της σχεδίασης παραλλήλων ευθειών και της απόστασης τους.

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία και την κατανόηση της σχεδίασης παραλλήλων ευθειών και της απόστασης τους. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της σχεδίασης παραλλήλων ευθειών και της απόστασης τους.