Βρέθηκαν 63 ενότητες

Μετρώ το χρόνο (2).
Δ Δημοτικού

Μετρώ το χρόνο (2).

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του χρόνου.

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.
Δ Δημοτικού

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των στερεών σωμάτων.

Κατασκευάζω στερεά.
Δ Δημοτικού

Κατασκευάζω στερεά.

Μαθηματικά
|
Μάιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αναπτυγμάτων των στερεών σωμάτων.

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.
Δ Δημοτικού

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.

Μαθηματικά
|
Ιούνιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της χωρητικότητας και των μονάδων μέτρησης λίτρο και χιλιοστόλιτρο.

Μοτίβα
Δ Δημοτικού

Μοτίβα

Μαθηματικά
|
Ιούνιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των γεωμετρικών και αριθμητικών μοτίβων.

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.
Δ Δημοτικού

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.

Μαθηματικά
|
Ιούνιος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαχείρισης πληροφοριών που δίνονται σε διαγράμματα.

Σελίδα 8 από 11