Κατασκευάζω στερεά.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αναπτυγμάτων των στερεών σωμάτων.

Αρχεία

Κατασκευάζω στερεά.
1,60 €
0,80 €

Κατασκευάζω στερεά.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των αναπτυγμάτων των στερεών σωμάτων.

Κατασκευάζω στερεά.
1,60 €
0,80 €

Κατασκευάζω στερεά.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Κατασκευάζω στερεά.
1,60 €
0,80 €

Κατασκευάζω στερεά.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των αναπτυγμάτων των στερεών σωμάτων.