Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των στερεών σωμάτων.

Αρχεία

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των στερεών σωμάτων.

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 9. Δίνονται μαζί και οι λύσεις.

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για τα στερεά σώματα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των στερεών σωμάτων.