Μοτίβα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των γεωμετρικών και αριθμητικών μοτίβων.

Αρχεία

Μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Μοτίβα

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των γεωμετρικών και αριθμητικών μοτίβων.

Μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Μοτίβα

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μοτίβα
1,60 €
0,80 €

Μοτίβα

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των γεωμετρικών και αριθμητικών μοτίβων.