Μαθαίνω για την χωρητικότητα.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της χωρητικότητας και των μονάδων μέτρησης λίτρο και χιλιοστόλιτρο.

Αρχεία

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της χωρητικότητας και των μονάδων μέτρησης λίτρο και χιλιοστόλιτρο.

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.
1,60 €
0,80 €

Μαθαίνω για την χωρητικότητα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της χωρητικότητας και των μονάδων μέτρησης λίτρο και χιλιοστόλιτρο.