Μετρώ το χρόνο (2).

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του χρόνου.

Αρχεία

Μετρώ το χρόνο (2).
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το χρόνο (2).

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση του χρόνου.

Μετρώ το χρόνο (2).
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το χρόνο (2).

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ το χρόνο (2).
1,60 €
0,80 €

Μετρώ το χρόνο (2).

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση του χρόνου.