Διαχειρίζομαι πληροφορίες.

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαχείρισης πληροφοριών που δίνονται σε διαγράμματα.

Αρχεία

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της διαχείρισης πληροφοριών που δίνονται σε διαγράμματα.

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.
1,60 €
0,80 €

Διαχειρίζομαι πληροφορίες.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της διαχείρισης πληροφοριών που δίνονται σε διαγράμματα.