Βρέθηκαν 58 ενότητες

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ
Α Δημοτικού

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ

Γλώσσα
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της νεοελληνικής γλώσσας καταπιανόμαστε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού, τον σχηματισμό στον Αόριστο των ρημάτων που λήγουν σε -ίζω και -ώ.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι
Α Δημοτικού

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε τον Ενικό αριθμό του ρήματος είμαι στον Παρατατικό.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω
Α Δημοτικού

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε τα ρήματα τα οποία στο α΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα λήγουν σε -ώνω και σε -αίνω.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας
Α Δημοτικού

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε τον σχηματισμό του Αορίστου και του Στιγμιαίου Μέλλοντα.

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης
Α Δημοτικού

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Στην αυτήν την ενότητα Γλώσσας Α Δημοτικού μαθαίνουμε πώς να εντοπίζουμε το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο και πώς να επαυξάνουμε τις προτάσεις μας. Όλα αυτά μέσα από προσκλήσεις για παιδικές γιορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις!

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών
Α Δημοτικού

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών

Γλώσσα
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Στην 10η ενότητα και στην υποενότητα Καλοκαιρινή εκδρομή στη Γλώσσα Α Δημοτικού κινούμαστε με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση και μαθαίνουμε πώς να εντοπίζουμε πληροφορίες σε κείμενα τα οποία συνοδεύονται από πίνακες.

Σελίδα 9 από 10