9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Απρίλιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της νεοελληνικής γλώσσας καταπιανόμαστε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού, τον σχηματισμό στον Αόριστο των ρημάτων που λήγουν σε -ίζω και -ώ.

Αρχεία

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο, τις ασκήσεις και τα ερωτήματα φωνολογικής ενημερότητας.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Ο Αόριστος των ρημάτων σε -ίζω και -ώ

Η προβολή Powerpoint περιέχει 15 διαφάνειες. Σε αυτήν θα βρούμε οδηγίες για το σχηματισμό του Αορίστου, ασκήσεις γραμματικής και δημιουργικά ερωτήματα σχετικά με τα βιβλία.