10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην 10η ενότητα και στην υποενότητα Καλοκαιρινή εκδρομή στη Γλώσσα Α Δημοτικού κινούμαστε με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση και μαθαίνουμε πώς να εντοπίζουμε πληροφορίες σε κείμενα τα οποία συνοδεύονται από πίνακες.

Αρχεία

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών
1,60 €
0,80 €

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο, τις ασκήσεις και τα ερωτήματα φωνολογικής ενημερότητας.

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών
1,60 €
0,80 €

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών
1,60 €
0,80 €

10η ενότητα - Το κοχύλι - Καλοκαιρινή εκδρομή - εύρεση πληροφοριών

Η προβολή Powerpoint περιέχει επιπλέον ασκήσεις.