9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην αυτήν την ενότητα Γλώσσας Α Δημοτικού μαθαίνουμε πώς να εντοπίζουμε το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο και πώς να επαυξάνουμε τις προτάσεις μας. Όλα αυτά μέσα από προσκλήσεις για παιδικές γιορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις!

Αρχεία

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο, τις ασκήσεις και τα ερωτήματα φωνολογικής ενημερότητας.

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα – Ο κόσμος των βιβλίων – υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο & επαύξηση πρότασης

Η προβολή Powerpoint περιέχει επιπλέον ασκήσεις.