9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε τα ρήματα τα οποία στο α΄ ενικό πρόσωπο του Ενεστώτα λήγουν σε -ώνω και σε -αίνω.

Αρχεία

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο και με πολλές ασκήσεις, προκειμένου όλοι οι μαθητές να κατακτήσουν τους διδακτικούς μας στόχους.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων - Από ένα παλιό αλφαβητάριο - τα ρήματα σε -ώνω και σε -αίνω

Η προβολή με θεωρία για τα ρήματα σε -ώνω και -αίνω και με ασκήσεις.