9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε τον Ενικό αριθμό του ρήματος είμαι στον Παρατατικό.

Αρχεία

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι

Το φύλλο εργασίας της ενότητας με το κείμενο και τις ασκήσεις.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Ενικός του Παρατατικού του είμαι

Η προβολή που συνοδεύει την ενότητα.