9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού μαθαίνουμε τον σχηματισμό του Αορίστου και του Στιγμιαίου Μέλλοντα.

Αρχεία

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας

Το φύλλο εργασίας με το κείμενο και με πολλές ασκήσεις επικοινωνιακού τύπου. Ασφαλώς, δεν λείπουν και οι ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Ο κόσμος των βιβλίων – Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο – Αόριστος και Στιγμιαίος Μέλλοντας

Η προβολή Powerpoint περιέχει πολλές ασκήσεις σχετικές με τη θεματική της ενότητας.