Βρέθηκαν 61 ενότητες

Μοτίβα
Α Δημοτικού

Μοτίβα

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των μοτίβων.

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.
Α Δημοτικού

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της αφαίρεσης.

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».
Α Δημοτικού

Διάκριση των συμβολών «+» και «-».

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της διάκρισης μεταξύ πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.
Α Δημοτικού

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.

Μαθηματικά
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της αφαίρεσης με αφαιρετέο μεγάλο αριθμο.

Το συμπλήρωμα.
Α Δημοτικού

Το συμπλήρωμα.

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση του συμπληρώματος στην αφαίρεση.

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4
Α Δημοτικού

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4

Μαθηματικά
|
Φεβρουάριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την επανάληψη των εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.

Σελίδα 5 από 11