Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την επανάληψη των εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.

Αρχεία

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την επανάληψη των εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4

Σχέδιο μαθήματος για την επανάληψη των εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 3. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4

Κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 4. Δίνονται μαζί και οι λύσεις

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4
1,60 €
0,80 €

Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4

Παρουσίαση για την επανάληψη των εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 4.